שאלות ותשובות נפוצות

שאלות ותשובות בנושא ביטוח משכנתא :

שאלה : מדוע נדרש לווה לפני לקיחת המשכנתא בביטוח חיים ומבנה?

 תשובה : מכיוון שהבנק רוצה להבטיח במקרה של פטירה/נזק לרכוש קבלת כספו בחזרה.

שאלה : האם חובה לבצע את ביטוח המשכנתא בסוכנות הבנק בו נלקחה המשכנתא?

 תשובה : לא, בסוכנות הבנק המחיר שניתן הוא לרוב גבוה משאר השוק ואין בו את כל הכיסויים שניתן לקנות בסוכנויות חיצוניות, הבנק אינו רשאי לחייב את הלווה לבטח את המשכנתא דרכו ולכן הלווה יכול לרכוש את הביטוח בכל חברה/סוכנות שיבחר בה.

 שאלה : האם ניתן לבטל פוליסת משכנתא?

 תשובה : כן בכל עת ניתן לבטל את פוליסת המשכנתא בתנאי שהלווה יציג לבנק פוליסה חלופית שתואמת את דרישותיו.

שאלות ותשובות בביטוחי בריאות : 

שאלה: מהי רפורמת הבריאות שכולם מדברים עליה?

תשובה: תוכלו לקרוא עליה בהרחבה כאן

שאלה : מהי תקופת אכשרה?

תשובה : תקופת אכשרה – פרק הזמן הנדרש בין מועד ההצטרפות לביטוח עד להפיכת כיסוי ביטוח לכיסוי תקף .

לדוגמא כיסוי למקרה הריון – הפוליסה יכולה לכלול סעיף הקובע כי כיסוי ביטוחי למקרים הקשורים בהיריון יהיו כפופים לתקופת אכשרה  של שנה אחת.

פירוש הדבר כי פוליסת הביטוח צריכה להיות בתוקף תשעה חודשים לפחות  כדי שמקרים הקשורים בהיריון יהיו כיסויים תקפים, ויזכו בתגמולי ביטוח.

שאלה : יש לי ביטוח משלים בקופת חולים, מדוע אני זקוק גם לביטוח בריאות פרטי ?

תשובה : הביטוחים המשלימים של קופת חולים נותנים במקרים רבים – מענה חלקי בלבד .

פוליסות הביטוח הפרטיות מכסות תרופות אשר אינן בסל הבריאות, מאפשרות מגוון רחב הרבה יותר של בדיקות רפואיות אבחנתיות

(כולל בדיקות הריון ), ומאפשרות גמישות רבה יותר במקרה של צורך בביצוע ניתוח פרטי. (כגון: בחירת מנתח, בית החולים, התייעצויות עם מומחים לפני ביצוע ניתוח, אשפוז בב”ח פרטי).

עם ביטוח בריאות פרטי מקיף – הבריאות שלך, בשליטה שלך

שאלה : מה ההבדל בין ביטוחי הבריאות השונים?

תשובה : לכל ביטוח יש את היתרונות הייחודיים לו : ביטוח בריאות פרטי מכסה מצבים של קטסטרופות, ביטוח סיעודי רלוונטי גם למבוגרים וגם לצעירים (תאונות דרכים, פציעות, תאונות עבודה) וביטוח מחלות קשות פותר מצבי דחק כלכליים במקרה של גילוי מחלה קשה במיוחד בתקופה הגילוי הראשונית שבה במקרים רבים קשה לתפקד אך ההוצאות ממשיכות להגיע. השילוב בין שלושת ביטוחי הבריאות מעניק כיסוי מרבי להתמודדות עם מחלות ובעיות רפואיות. ניתן לרכוש כל ביטוח בנפרד או להצטרף לחבילת ביטוח כוללת.

שאלות בנושא ביטוח רכוש : 

שאלה : מה זה ביטוח דירה?

תשובה : פוליסת דירה מיועדת למתן כיסוי עבור סיכונים הקשורים במבנה הדירה ו/או תכולתה בעת המצאה בתוך המבנה או במקרים מסוימים אף מחוצה לו. כמו פוליסה לביטוח מקיף לרכב פוליסה לביטוח דירה הינה גם פוליסה תקנית אשר מסגרתה והכיסויים שבה נקבעו בחוק חוזה ביטוח ואסור לחברות הביטוח לגרוע מן הכיסוי הנקוב בחוק אך מותר להרחיבו, הכיסויים בפוליסת דריה מתחלקים לשניים: ביטוח המבנה – ביטוח זה יקנה למבוטח פיצוי בגין נזקים אשר נגרמו ממקרה אש {שריפה}, נזקי מים, פריצה, נזקי טבע, רעידת אדמה. סכום הביטוח יקבע בחישוב עלות בניה X מ”ר ולא לפי שווי השוק של הדירה שכן בעת מקרה ביטוח עלינו להשיב מצב המבנה לקדמותו ולא “לקנותו” מחדש. ביטוח התכולה – ניתן לבטח את כל תכולת הדירה כנגד רשימת סיכונים נרחבים כמו בפרק המבנה, אש, פריצה, נזקי מים, נזקי טבע, רעידת אדמה, לרבות כיסוי דברי ערך אף מחוץ לכותלי הדירה כגון תכשיטים, מצלמות וכדומה – כיסוי זה נקרא ביטוח כל הסיכונים אשר יפצה בגין אובדן או נזק לפריטים אלו אף מחוץ לשטח הדירה.

שאלה : מה ערך הדירה וכיצד הוא מחושב?

תשובה : עלותה של הדירה החדשה משלבת בתוכה את ערך המבנה, ערך הקרקע, המוניטין (היוקרה) של אזור המגורים, רווח הקבלן ועוד. לעומת זאת, כאשר מבטחים את המבנה (לדוגמא לשם ביטוח משכנתא) לוקחים בחשבון את עלות ההקמה בלבד, שכן הקרקע כבר נמצאת בבעלות המבוטח ואינה דורשת רכישה מחודשת במקרה של קריסת הדירה. ערך המבנה מחושב, אם כן, על ידי הכפלת עלות הבניה למ”ר בשטח הדירה והוא נועד לאפשר הקמת המבנה מחדש בקרות מקרה ביטוח, כל זאת בהתייחס לסטנדרט הבנייה.

שאלה : מהו ביטוח הכולל  אחריות כלפי צד ג’ ?

תשובה: אחריות כלפי צד שלישי הינה הרחבה ללא תוספת פרמיה לכל מי שמבוטח בביטוח תכולה. הביטוח מכסה נזקי גוף ונזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי בגין רשלנותו של המבוטח. תשלום הנזק מוגבל עד לגבול האחריות המופיע בפוליסה. אם הנזק שגרמת לצד שלישי חורג מגבול אחריות זה, חברת הביטוח לא תשא ביתרת הסכום. בכל מקרה תמורת פרמיה נוספת ניתן להגדיל את גבולות האחריות.