מספרי טלפון של חברות הביטוח

חברת מנורה :

מוקד תביעות -מבנה :

טלפון לפתיחת תביעה : 03-7107107

לבירור לאחר פתיחת התביעה : 03-7108083

פקס : 03-7604033

מוקד תביעות- בריאות:

טלפון לפתיחת תביעה/ בירור : 03-7107680

פקס : 03-7601046 / 03-7107957

חברת הפניקס :

מוקד תביעות –מבנה:

טלפון לפתיחת תביעה מבנה : 1-700-50-50-73

חברת כלל :

מוקד תביעות –מבנה:

טלפון לפתיחת תביעה ובירורים : 03-6388158 או 03-6388045 או 03-6387129

פקס : 03-6387130

טלפונים ספקי שירות לדירה:

פמ”י פרמיום : 03-9535656

מילגם : 03-7295300

שח”ר/ אמינות אקספרס : 1-700-700-420/ *5420