הצהרת פרטיות

ביטוח אישי מקפידה על שמירה קפדנית של פרטי המשתמשים.
לא נשתמש בכל מידע אישי שקבלנו לצרכים שאינם יצירת קשר עמך בגין הנושא אליו פנית.
אנו מתחייבים שלא לחשוף או למסור את פרטיך לצדדים שלישיים כלשהם לעולם ולא לבצע בהם כל שימוש לרעה
אנו נשתמש בפרטי הקשר שמסרת, אך ורק ליצירת קשר עמך או לצורך עידכונך בשירותינו.